Vragen? 0578-769041  |  Privacy- en cookiebeleid

Algemeen

Kinderdagverblijf het Korfje biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar in 2 verschillende groepen, kinderopvang en Buitenschoolseopvang in Heerde. Het Korfje heeft ook een BSO locatie in Veessen. Deze is gevestigd in basisschool de Ijsselvallei.

De openingstijden zijn van 7.00 uur tot 18.00 uur. Indien nodig kunnen de openingstijden verlengd worden van 6.45 uur tot 18.15 uur. Het Korfje is gevestigd in het pand van HeerderHaegen, in Heerde. De locatie kenmerkt zich door de flexibele opvang. Dit betekent dat u, binnen de openingstijden, uw kind op ieder gewenst moment kunt brengen en ophalen.

De minimale afname voor flexibele kinderdagopvang is 3,5 uur per keer en natuurlijk kan dit uitgebreid worden met meer uren.
Uiteraard is vaste opvang op vaste momenten of een combinatie van beiden ook mogelijk. Een kinderdagverblijf naast een ouderenorganisatie brengt een mooie interactie met zich mee!

“Het Korfje” werkt met vaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers zodat kinderen de ruimte krijgen om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en te ontplooien. Zij kunnen een vertrouwensband opbouwen en er zal zo een veilige basis zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij streven ernaar voor de ouders en kinderen om medewerkers op vaste dagen in te zetten. Medewerkers worden naar ratio ingezet. Daarnaast streven wij er naar dat er elke dag een stagiaire op de groep ondersteuning biedt. Ook de inzet van deze stagiaires is zo structureel mogelijk, zodat er rust, duidelijkheid en stabiliteit is voor de kinderen.

De pedagogisch medewerkers zijn allen in het bezit van een geldige “verklaring omtrent het gedrag”. Zij zijn gekwalificeerd voor deze functie en worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van bijvoorbeeld kinder-EHBO, BHV en ontwikkelingsgericht aanbod.

Laatste tweets