Vragen? 0578-769041  |  Privacy- en cookiebeleid

Visie | Missie

Kinderdagverblijf het Korfje Heerde beschikt over 2 mooie ruimtes in een mooi pand. De ruimtes zijn allemaal in kleur en sfeer op elkaar aangepast, zodat er eenheid ontstaat. Het Korfje biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
BSO het Korfje Veessen beschikt over een mooie ruime speelruimte, een kleinere speelruimte en een prachtig speelplein. BSO Veessen biedt opvnag aan maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Het Korfje biedt kleinschalige, proffesionele en flexibele opvang in een huiselijke sfeer. De ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen op alle ontwikkelingsgebieden spelend kunnen leren en ontwikkelen. Er van uitgaand dat ieder kind zijn of haar eigen ontwikkeling bepaalt, spelen wij in op de de behoefte en wensen van het kind.
Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia wat kort gezegd in houdt dat er gekeken wordt naar wat het kind al kan en van daaruit worden nieuwe ideeën en kansen gezocht voor ontwikkelingsstimulering. Pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar de kinderen, wat houdt ze bezig, waar zijn ze met hun ontwikkeling. Van daar uit wordt er per kind bekeken waar hij behoefte aan heeft en wordt er ontwikkelingsstimulerend spelaanbod gegeven.

Kinderopvang | Buitenschoolse opvang

Laatste tweets